Почетна

Што е КНИГАВА?
Ова е ЕВАНГЕЛИЕ за секој македонски дом и за нашето поколение.
За да си ја знаеме библиската вистина за нас.
Да го знаеме нашето библиско име и на други да кажуваме.
Еве го Божјиот збор за МАКЕДОНИЈА и МАКЕДОНЦИТЕ, запишани во Библијата.
Божјо сведоштво!
Божја вистина!


What is this BOOK about?
This is a GOSPEL for every Macedonian home and for our next generation.
To know the Bible truth about us.
Let’s know our Bible name
and tell others about that.
Here is the word of God for MACEDONIA
and the MACEDONIANS, written in the Bible.
God’s testimony!
God’s truth!

КНИГАТА ја има во книжарниците на ТРИМАКС, КУЛТУРА и ИКОНА, како и по црквите и манастирите.
Целиот текст е на македонски и на англиски јазик, во колор е, збогатена со илустрации и на најквалитетна хартија.
ЗЕМЕТЕ ЈА И СО НАРАЧКА преку следниов линк: