Издадена:

страници

СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ И МАКЕДОНИЈА

Проф. д-р Ратомир Грозданоски, протоѓакон
Свети апостол Павле и Македонија, Скопје 2007.

С О Д Р Ж И Н А

    ВОВЕД..
I. ЖИВОТОТ И ДЕЈНОСТА НА СВЕТИОТ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ДО НЕГОВОТО ОБРАЌАЊЕ
ВО ХРИСТИЈАНСТВО
    I. 1. Апостол Павле бил Савле – Евреин и римски граѓанин
    I. 3. Раѓањето и роднините на апостолот
    I. 4. Девственик
II. ОБРАЗОВАНИЕТО НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ
    II.1. Световното образование во Тарс, на грчки јазик:
    книжевност и филозофија
    II.2. Верското образование и воспитание во Ерусалим, на еврејски јазик: Рабинска академија
    II.3. Дали Савле прво го изучил јудеизмот и фарисејството кај Гамалиила во Ерусалим или најпрво бил во универзитетскиот центар во Тарс?
    II.4. Фарисеј
    II.5. Занаетчија
    II.6. Каде живеел Савле додека се школувал во Ерусалим?
    II.7. Неговото воспитание и поведение во младоста
    II.8. Го сретнал ли и Го познавал ли Савле Господа Исуса Христа за време на овоземниот живот на Богочовекот
    и од каде знаел за христијанството и за христијаните?
III. ГОНИТЕЛ НА ХРИСТИЈАНИТЕ
    III.1. Каде и како ги гонел христијаните?
    III.2. Гонењата и страданијата во Ерусалимската црква. Првомаченикот Стефан
    III.3. Како Савле постанал овластен гонител на христијаните низ цела Палестина?
    III.4. Добивање дозвола за гоненијата во Дамаск
    III.5. Тргнување кон Дамаск
    Кои и колку биле сопатниците на Савле?
    III.6. Дамаск
IV. ОБРАЌАЊЕТО НА САВЛЕ
    IV.1. Средбата на Савле со Господа Исуса Христа
    IV.2. Кога и на кој јазик бил повикан Савле од Господа Исуса Христа и зошто притоа двапати било изговорено неговото име?
    IV.3. Христос прашува: – „Зошто Ме гониш?“
    IV.4. Савле испитува: – „Кој си Ти?“
    (Прво негово прашање)
    IV.5. Христовото Себепретставување.
    (Првиот Христов одговор на Савле)
    IV.6. Преобразба
    Сеоддајно: „Господи, што сакаш да направам?“
    (Второ Савлево прашање)
    IV.7. Влези во Црквата
    (Вториот Христов одговор на Савле)
    IV.8. Кој ја видел светлината и кој го чул гласот?
    IV.9. Савле ослепел
    IV.10. Тридневната ослепеност на Савле
    IV.11. Савле бил повикан во христијанство,
    не преку човек, туку од Богочовекот,
    но крстен бил од човек – во Дамаск.
    IV.12. Црквата во Дамаск
V. ГОНИТЕЛОТ САВЛЕ ПОСТАНУВА ПАВЛЕ – ХРИСТИЈАНИН И АПОСТОЛ
    V.1. Крштевањето на Савле
    V.2. Крштевањето – исцеление за Савле
    V.3. Павле – член на Црквата во Дамаск
    V.4. Која година се случило обраќањето на Савле во христијанството?
VI. ПАВЛОВАТА ПОДГОТОВКА ЗА АПОСТОЛСТВО, НЕГОВИТЕ ПОДВИЗИ И ПРВИТЕ ПРОПОВЕДИ
ЗА ХРИСТА СПАСИТЕЛОТ
    VI.1. Постанувајќи христијанин, постанал апостол
    VI.2. Павловото апостолствување во Дамаск
    VI.3.  Христијаните се збуниле – Евреите го намразиле
    VI.4.  Павловиот престој во Арабија, враќањето во Дамаск и потоа, во Ерусалим
    VI.5. Во Ерусалим, средба со апостолите Петар и Јаков, братот Господов
    VI.6. Неопходните белези на апостолството
    VI.7. Павловото богооткровенско знаење на Евангелието
    VI.8. Во Кесарија, во Тарс и во Антиохија
VII. ЛИЧНИОТ ОПИС НА АПОСТОЛОТ ПАВЛЕ
    VII.1. Мал и непретставителен
    VII.2. Болезлив човек
    VII.3. Личните кажувања на апостолот Павле за себе
    VII.4. Апостолот Павле, и по Дамаск, повеќепати Го видел и слушал Господа Исуса Христа –
    eдно од виденијата е поврзано со Македонија
VIII. ПРВОТО МИСИОНЕРСКО ПАТУВАЊЕ НА СВЕТИОТ АПОСТОЛ ПАВЛЕ МЕЃУ
НЕЗНАБОШЦИТЕ (Дела 13-та и 14-та глава)
    VIII.1. Одвојување на светиот апостол Марко
    од апостол Павле
    VIII.2. Апостолскиот собор во Ерусалим (Дела 15, 1–21)
    VIII.3. Средба на светиот апостол Павле.
    со светиот апостол Петар во Антиохија (Дела 15, 22–34; Гал. 2, 11–21)
IX. ВТОРОТО МИСИОНЕРСКО ПАТУВАЊЕ НА СВЕТИОТ АПОСТОЛ ПАВЛЕ МЕЃУ
НЕЗНАБОШЦИТЕ (Дела 15, 35–18, 22)
    IX.1. Апостол Сила
    IX.2. Апостол Тимотеј
    IX.2. Апостол Лука
X.ДОАЃАЊЕТО НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ
ВО МАКЕДОНИЈА
    X.1. Првата Црква на европскиот континент
    X.2. Филипи
    X.4. Лидија првата христијанка
    X.4. Чудното исцеление на бесомачната слугинка
    X.5. Затвор
XI. ЛИДИЈА И НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ
ВРЗ ЦРКВАТА ВО ФИЛИПИ
    XI.1. Црквата во Филипи
    XI.2. Лидија – камен темелник на Црквата во Филипи
    XI.3. Жените први приемници на Евангелието во Европа
    XI.4. Верата и скромноста на Лидија
    XI.5. Гостопримството на Лидија и нејзината настојчивост
    XI.6. Куќата на Лидија
    постанува прва Црква во Европа
    XI.7. Лидерството на Лидија и нејзиното влијание
    врз заедницата
XII. АПОСТОЛ ПАВЛЕ ВО СОЛУН
XIII. АПОСТОЛ ПАВЛЕ ВО БЕРИЈА
XIV. АПОСТОЛ  ПАВЛЕ ВО ЕЛАДА
    XIV.1. Атина
    XIV.2. Коринт
XV. ТРЕТОТО МИСИОНЕРСКО ПАТУВАЊЕ НА СВЕТИОТ АПОСТОЛ ПАВЛЕ МЕЃУ НЕЗНАБОШЦИТЕ (Дела 18, 23 – 21, 17)
    XV.1. Средбата на апостолите Павле и Јаков во Ерусалим (Дела 21, 17–26)
    XV.2. Бунтот на азиските Јудејци против
    светиот апостол Павле. Неговото затворање во Ерусалим.  Павле пред судот на Синедрионот. Тој јавно
    ги предизвикал фарисеите и садукеите  да се препираат поради него (Дела 21, 27 – 23, 33)
    XV.3. Оковите – затворањето на апостолот Павле
    во Кесарија (Дела 23, 34 – 26, 32)
    XV.4. Патувањето на светиот апостол Павле  од Кесарија до Рим, на судење (Дела 27, 1 – 28, 29)
XVI. ДВЕГОДИШНОТО ПРВО РИМСКО ЗАТВОРАЊЕ НА СВЕТИОТ АПОСТОЛ ПАВЛЕ (Дела 28, 30–31)
    XVI.1. Дејноста на светиот апостол Павле од првото до
    второто затворање во Рим – од првите до вторите
    римски окови. Четвртото мисионерско патување на светиот апостол Павле меѓу незнабошците
XVII. ВТОРИТЕ РИМСКИ ОКОВИ – ВТОРОТО ЗАТВОРАЊЕ ВО РИМ И СМРТТА НА СВЕТИОТ АПОСТОЛ ПАВЛЕ
XVIII. ПОСЛАНИЈАТА НА СВЕТИОТ АПОСТОЛ ПАВЛЕ. НИВНИОТ БРОЈ И РЕД ВО БИБЛИЈАТА,
ФОРМА И ЈАЗИК
XIX. ИЗВОРИ И ХРОНОЛОГИЈА ЗА ЖИВОТОТ И ДЕЈНОСТА НА
СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ
XX. МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ ВО БИБЛИЈАТА
XXI. ПОСЛАНИЈА НА СВЕТИОТ АПОСТОЛ ПАВЛЕ
ДО МАКЕДОНЦИТЕ
XXII. ЖИВОТОТ И ДЕЈНОСТА НА
СВЕТИОТ АПОСТОЛ ПАВЛЕ

KONSULTIRANA I KORISTENA LITERATURA I IZVORI