Издадена:Скопје, 2000

страници

СТЕФАН АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИ И МАКЕДОНСКИ

Проф. д-р Ратомир Грозданоски, протоѓакон
Стефан Архиепископ Охридски и Македонски, Скопје 2000.

С О Д Р Ж И Н А
СВЕТИКЛИМЕНТОВА СЛАВА……..
ST.CLEMENT GLORY……..
Хронологија на настаните на Изборниот собор…….
Предизборни збиднувања……
Света Литургија пред изборот на Поглавар…….
Почеток на Црковно-народниот собор….
Словото на Уставот за Архиепископскиот црковно-народен собор……
Изборната постапка……
Резултати од гласањето….
Благодарност на г.г. Стефан до Соборјаните……..
Благодарствен молебен………
ВОСТОЛИЧЕН НОВИОТ ПОГЛАВАР НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
Заклетва…….
Добивање на Архиепископскиот жезал….
Добивање на Ахриепископската панагија……
Пристапна беседа…….
Свечена празнична трпеза…….
ПРИЛОГ КОН ИЗБОРНИОТ ЦРКОВНО-НАРОДЕН СОБОР….
Членови на редовниот Архиепископскиот црковно-народен собор……
Членови на изборниот Црковно-народен собор……
Членови по функција…….
Поканети гости……
Одгласи во медиумите….
Негово Блаженство г.г. Стефан се заблагодари на медиумската поддршка….
Интервју на Поглаварот на МПЦ за „Нова Македонија“……
Од интервјуто на Поглаварот на МПЦ за Македонското радио……
Избор од честитките – телеграмите……
МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ГРКВА ОД АПОСТОЛСКО ВРЕМЕ ДО ДЕНЕС
Христијанизација на Македонија….
Пренесувањето на Евангелието од Азија во Европа……..
Јустинијана Прима……..
Охрид – Духовен и црковен центар………
Охридска патријаршија………
Охридската архиепископија до нејзиното укинување…….
Живото постоење на Охридската архиепископија и по нејзиното укинување (Обиди за нејзино возобновување)……..
Македонската православна црква – возобновена Охридска архиепископија…….
Современото активно живеење и делување на Македонската православна црква……
Конституција на Македонската православна црква……….
Епархиите на Македонската православна црква……..
Досегашни поглавари на Македонската православна црква……
Сегашни архиереи на Македонската православна црква……