Издадена:Скопје, 2007

страници

БЛАЖЕНСТВАТА ЗЕМНОНЕБЕСНИ СКАЛИЛА

Проф. д-р Ратомир Грозданоски, протоѓакон
Блаженствата – земнонебесни скалила, Скопје 2007.
 

С О Д Р Ж И Н А
Вовед
Introduction
Макариологија
Macariology
Прво блаженство
(First Beatitude)
Второ блаженство
(Second Beatitude)
Трето блаженство
(Third Beatitude)
Четврто блаженство
(Fourth Beatitude)
Петто блаженство
(Fifth Beatitude)
Шесто блаженство
(Sixth Beatitude)
Седмо блаженство
(Seventh Beatitude)
Осмо блаженство
(Eighth Beatitude)
Деветто блаженство
(Ninth Beatitude)
Поговор
Epilogue
Литература