РАСПОРЕД испити МАГИСТЕРСКИ септемвриска 2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

МАГИСТЕРСКИ  СТУДИИ

И С П И Т И
Септемвриска сесија 2017

Почеток во 10,00 часот.

Задолжителен предмет

14.09.2017 (четврток) испит: ТОЛКУВАЊЕ НА БИБЛИЈАТА
– НОВОЗАВЕТНА ЕГЗЕГЕЗА

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk
Ви посакувам боговдахновено учење
Го очекувам Вашиот солиден успех на испитите.

Ш Е Ф
НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

Д-р Ратомир Грозданоски
редовен професор