РАСПОРЕД испити МАГИСТЕРСКИ јунска 2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

МАГИСТЕРСКИ  СТУДИИ

И С П И Т И
Јунска сесија 2017

Почеток во 10,00 часот.

Задолжителен предмет

07.06.2017 (среда) или 29.06.2017 (четврток) – испит: ТОЛКУВАЊЕ НА БИБЛИЈАТА
– НОВОЗАВЕТНА ЕГЗЕГЕЗА

Изборен предмет

08.06.2017 (четврток) или 30.06.2017 (петок) – испит: БИБЛИСКА МАКЕДОНИЈА
ОД АПОСТОЛ ПАВЛЕ ДО СВЕТИ КЛИМЕНТ

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk
Ви посакувам боговдахновено учење
Го очекувам Вашиот солиден успех на испитите.

Христос воскресе!

                                                                                                          Ш Е Ф
НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

Д-р Ратомир Грозданоски
редовен професор