РАСПОРЕД испити МАГИСТЕРСКИ јунска 2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски 

МАГИСТЕРСКИ  СТУДИИ
И  С  П  И  Т  И
Јунска сесија 2018

 

Почеток во 10,00 часот.

Ќе се полага на:

14.06.2018 (четврток)
или 
15.06.2018 (петок)
*   *   *

Задолжителен предмет
испит:
ТОЛКУВАЊЕ НА БИБЛИЈАТА
– НОВОЗАВЕТНА ЕГЗЕГЕЗА

 

УСЛОВ за полагање на испитот е претходно изработена семинарска работа, доставена и одобрена од професорот.

Целосни информации за содржината на испитите и за литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Ви посакувам боговдахновено учење.
Го очекувам Вашиот солиден успех на испитите.

Христос воскресе!

                                                                                                       Ш Е Ф
                                                                             НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

                                                                                             Д-р Ратомир Грозданоски
                                                                                                   редовен професор