ИСПИТИ и КОЛОКВИУМИ 12-15. 06. 2012г

Проф. д-р. Ратомир Грозданоски

И  С  П  И  Т  И  

          и

 

         КОЛОКВИУМИ

Јунска сесија 2012

Почеток во 8,30 часот.

 

12.06.2012 (вторник) –колоквиуми: старогрчки 2. и егзегеза 2.

13.06.2012 (среда) –испити: ЕГЗЕГЕЗА 1. и  ЕГЗЕГЕЗА 3.

+ колоквиум:  ВОВЕД ВО СВЕТОТО ПИСМО.

14.06.2012 (четврток) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 4. и  СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК.

15.06.2012 (петок) –испити: ЕГЗЕГЕЗА 2. и  ВОВЕД ВО СВЕТОТО ПИСМО.

 

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете наwww.rrgozdanoski.mk

Бидете трудољубиви, подгответе се за испитите и очекувајте ја Божјата помош и солидниот успех на полагањето.

Ш  Е  Ф

НА КАТЕДРАТА

ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

 

Д-р Ратомир Грозданоски

Редовен професор