РАСПОРЕД 2019 септемвриска

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

И С П И Т И
Септемвриска сесија 2019

Почеток во 10,00 часот.

Прва декада

29.08.2019 (четврток) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
30.08.2019 (петок) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1, 2, 3 и 4.

Втора декада

18.09.2019 (среда) – испити: ВОВЕД ВО Н.ЗАВЕТ; ЕГЗЕГЕЗА 1; ЕГЗЕГЕЗА 3.
19.09.2019 (четврток) – испити: ЕГЗЕГЕЗА 2; ЕГЗЕГЕЗА 4; СТАРОГРЧКИ 1, 2, 3 и 4.

Целосни информации за содржината на испитите и литературата, погледнете на www.rrgozdanoski.mk

Ја очекувам вашата добра подготвеност и ви посакувам солиден успех на испитите.

 

   Ш Е Ф
НА КАТЕДРАТА ПО БИБЛИСКИ СТУДИИ

Д-р Ратомир Грозданоски
редовен професор