ВОВЕД. Колоквиум 1, 27.03.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД
ВО СВЕТОТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

К О Л О К В И У М  1

Бр. Име и презиме         Вкупно  
1 Стефан Лакордов         100  
2 Александар Мандоски         100  
3 Марјан Нешевски         92,00  
4 Кирил Чороловски         91,00  
5 Мартин Андреоски         86,00  
6 Ненад Јованов         78,00  
7 Ѓоко Смуткоски         21,00  
8 Бојан Петровски         09,00  
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!
 

27.03.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски