ВОВЕД, Колокв.2, 09. 05.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД
ВО СВЕТОТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

II   К О Л О К В И У М

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Александар Мандоски 96,00
2 Мартин Андреоски   96,00
3 Стефан Лакордов     81,00
4 Ѓоко Смуткоски 81,00
5 Кирил Чороловски   45,00
6 Марјан Нешовски 30,00
7 Ненад Јованов     15,00
8  
9
10  
11  
12
13
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

15.05.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски