Впишување оценки Есенската сесија

Драги студенти,

Оставете ги вашите индекси,

за впишување оценки

од положените испити

во Есенската сесија

2023 година.

Ви честитам за постигнатите резултати

и ви посакувам успешни студии.

Проф. д-р Ратомир Грозданоски