ВПИШУВАЊЕ оценки 1.10.2020

УНИВЕРЗИТЕТ “Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” – СКОПЈЕ

ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

“Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – СКОПЈЕ

 

 

Драги студенти,

Доколку сте во можност,

на 1.10.2020 (четврток), од 10,30-11,30 часот,

ве очекувам да дојдете за впишување оценки од положените испити,

во септемвриската сесија.

Допуштам и да го испратите само индексот.

Ви посакувам многу успех во новата Академска година.

                                                                      Проф. д-р Ратомир Грозданоски