ВПИШУВАЊЕ оценки 24.06.2019

Драги студенти,

Доколку сте во можност, на 24.06.2019 (понеделник), од 09,00-10,00 часот, ве очекувам да дојдете за впишување оценки од положените испити.

Допуштам и да го испратите само индексот.

Ви посакувам пријатен одмор и добро лето.

 

 

 

                                                                                                                               Проф. д-р Ратомир Грозданоски