ВПИШУВАЊЕ оценки 19.02.2020

Драги студенти,

 

На 19.02.2020 (среда), во 10,00-10,30 и 12,00-12,30 часот,

ве очекувам за впишување оценки од положените испити.

Ви честитам за постигнатите резултати и

ви посакувам успешни студии.

 

Проф. д-р Ратомир Грозданоски