Впишување оценки

Драги студенти,

Оставете ги вашите индекси,
за впишување оценки
од положените испити
во Зимската сесија.

Ви честитам за постигнатите резултати
и ви посакувам успешни студии.

Проф. д-р Ратомир Грозданоски