Грчки 1, Колокв.1. 27.11. 2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
I   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Ивица Давидовски 100
2 Иван Трајковски   100
3 Никита Јанев     90,50
4 Матеј Георгиев   81,50
5 Никола Атанасовски   80,70
6 Наум Кутлешовски 80,50
7 Александар Стоилковски     80,50
8 Димитар Поп Атанасов   79,20
9 Давид Стојановски   76,60
10 Антониј Колевски     74,10
11 Благојче Трошевски 72,60
12 Спас Пиличков 72,00
13  
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 
27.11.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски