Грчки 1, Колокв. 2. 24.12.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

II   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме Вкупно бодови
1 Благоја Атанасоски 100
2 Благоја Илиевски 100
3 Ангел Василковски 99,00
4 Наум Стојаноски 99,00
5 Андреј Ивановски 98,00
6 Ненад Николовски 98,00
7 Христијан Ѓошев 97,00
8 Димитар Маркоски 94,00
9 Христијан Маркоски 91,00
10 Стојан Дукоски 81,00
11 Благој Нешевски 76,00
12    
13    
14
15
16    
17
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!

 

24.12.2019                                                                                    П р о ф е с о р

                                                                                   Проф. д-р Ратомир Грозданоски