Грчки 1, Колокв.2. 26.12. 2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
II   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Александар Мандоски 100
2 Стефан Лакордов   100
3 Марјан Нешевски     100
4 Кирил Чоролоски   86,00
5 Ѓоко Смуткоски   82,00
6 Стефан Ангеловски 76,00
7 Даниел Ѓорѓиев     76,00
8 Александар Беќарски   00,00
9 Ненад Јованов   00,00
10 Мартин Андреоски     00,00
11  
12  
13  
14
15
16
17

 
 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!
 

26.12.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски