ГРЧКИ 2, Колокв.1. 03.04.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски
СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

I   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Иван Трајковски 95,00
2 Антониј Колевски   85,00
3 Никита Јанев     78,00
4 Димитар Поп Атанасов   78,00
5 Наум Кутлешовски   76,00
6 Благојче Трошевски 66,00
7 Даниел Ѓоргиев     20,00
8 Давид Стојановски   без услов
9 Матеј Георгиев   без услов
10 Спас Пиличков     без услов
11  
12  
13  
14  
15    
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
  • <

од можните 50!

 

03.04.2019                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски