ГРЧКИ 2 , Колокв. 1. 23.03.2016

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
I   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Емилија Богданоска 93,50
2 Сашо Ванчоски   91,50
3 Васил Михајлоски     90,00
4 Мартин Мрмачовски     87,00
5 Орце Андреевски     86,00
6 Крсте Атанасов   84,00
7 Дејвид Јорданов 84,00
8 Илија Сламков 82,50
9 Јане Глигороски   80,00
10 Александар Николовски   78,50
11  
12  
13  
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50! 23.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          П р о ф е с о р                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Проф. д-р Ратомир Грозданоски