ГРЧКИ 2, Колокв.1. 28.03.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

I   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Александар Мандоски 90,50
2 Стефан Лакордов   90,50
3 Кирил Чороловски     83,00
4 Марјан Нешевски   78,00
5 Ѓоко Смуткоски   76,00
6 Стефан Ангеловски 15,00
7      
8    
9    
10      
11  
12  
13  
14  
15    
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!
 

28.03.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски