Грчки 3, Колокв.1. 26.11. 2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3
I   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Стефан Лакордов 100
2 Александар Мандоски   100
3 Марјан Нешевски     95,00
4 Кирил Чороловски   95,00
5  
6
7    
8    
9    
10      
11  
12  
13  
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 
26.11.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски