ГРЧКИ 4, Колокв.1. 09.04.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 4
I   К О Л О К В И У М

 

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Стефан Лакордов 100
2 Александар Мандоски   94,00
3 Марјан Нешевски     93,00
4 Кирил Чороловски     92,00
5      
6
7
8
9
10
11
12
13  
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
  • <

од можните 50!

 

09.04.2019                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски