Егзегеза 1, Колокв.1. 12.11.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА 1

I   К О Л О К В И У М

Бр. Име и презиме Вкупно бодови
1 Иван Трајковски 18,00
2 Димитар Поп Атанасов 15,00
3 Никита Јанев 08,00
4 Благојче Трошевски 04,00
5 Антониј Колевски 00,00
6 Давид Стојановски 00,00
7 Наум Кутлешовски 00,00
8 Спас Пиличков 00,00
9  
10  
11  
12  
13  
14
15
16
17
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!

 

12.11. 2019                                                                               П р о ф е с о р

                                                                            Проф. д-р Ратомир Грозданоски