ЕГЗЕГЕЗА 2, Колокв.1, 27. 03.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 2
I   К О Л О К В И У М

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Благоја Петрески 100
2 Стефан Лакордов   91,00
3 Мартин Андреоски     91,00
4 Александар Мандоски   78,00
5 Кирил Чороловски   75,00
6 Марјан Нешевски 14,00
7 Ѓоко Смуткоски 10,00
8 Илија Сламков   04,00
9
10  
11  
12
13
14
15
16
17

 

   • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
   • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

   од можните 50!

    

   27.03.2019                                                                        П р о ф е с о р

                                                                       Проф. д-р Ратомир Грозданоски