ЕГЗЕГЕЗА 2, Колокв.1, 28. 03.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 2

I   К О Л О К В И У М

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Ѓорѓи Наумоски 88,00
2 Симеон Здравески   88,00
3 Кирил Доневски     88,00
4 Александар Николовски   79,00
5 Мартин Мрмачовски   77,00
6 Крсте Атанасов 66,00
7 Васил Михајлоски     56,00
8 Илија Сламков   16,00
9 Јане Глигороски 09,00
10 Никола Темелкоски   06,00
11  
12
13
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!
 

28.03.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски