ЕГЗЕГЕЗА 2, Колокв.2, 09. 05.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 2
II   К О Л О К В И У М

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови  
1 Мартин Мрмачовски 97,00
2 Ѓорѓи Наумоски   88,00
3 Кирил Доневски     78,00
4 Васил Михајлоски 68,00
5 Крсте Атанасов   66,00
6 Симеон Здравески 21,00
7      
8  
9
10  
11  
12
13
14
15
16
17

 

 • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
 • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

  од можните 50!

   

  09.05.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                          Проф. д-р Ратомир Грозданоски