ЕГЗЕГЕЗА 4, Испит апсолв, 27.03.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 4

И   С   П   И   Т (Апсолвентски)

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Никица Мишева 76,00 8 (осум) С
2
3
4
5
6  
7
8
9      
10    
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,
  • <

од можните 50!

 

09.04.2019                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски