Испит, ВОВЕД, 01.02.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД ВО СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Илија Цикарски         56,00 6 (шест) E
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода, од можните 50!
  •  

     

    01.02.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                            Проф. д-р Ратомир Грозданоски