Испит, ВОВЕД, 12.09.2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД ВО СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Јане Глигоровски         17,00 5 (пет) F
2 Илија Цикарски         07,00 5 (пет) F
3 Благоја Петрески         07,00 5 (пет) F
4 Тони Јаковчески         06,00 5 (пет) F
5 Илија Сламков         02,00 5 (пет) F
6 Давор Ивановски         01,00 5 (пет) F
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

12.09.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски