Испит, ВОВЕД, 14.06.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД
ВО СВЕТОТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Александар Мандоски         98,00 10 (десет) A
2 Стефан Лакордов         9100 10 (десет) A
3 Мартин Андреоски         91,00 10 (десет) A
4 Марјан Нешевски         91,00 10 (десет) A
5 Кирил Чороловски         78,00 8 (осум) C
6 Никола Николовски         19,00 5 (пет) F
7 Ненад Јованов         13,00 5 (пет) F
8 Ѓоко Смуткоски         07,00 5 (пет) F
9 Никола Темелкоски         00,00 5 (пет) F
10 Николче Неделковски         00,00 5 (пет) F
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

14.06.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски