Испит, ВОВЕД, 18.09.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД ВО СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Антониј Колевски 22,00 5 (пет) F
2 Благојче Трошевски 13,00 5 (пет) F
3 Николче Неделковски 05,00 5 (пет) F
4 Бојан Петровски 04,00 5 (пет) F
5    
6  
7        
8      
9        
10      
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

18.09.2019                                                                   П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски