Испит, ВОВЕД, 19.09.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД ВО СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Благоја Петрески         78,00 8 (осум) C
2 Ѓоко Смуткоски         66,00 7 (седум) D
3 Ненад Јованов 09,00 5 (пет) F
4 Никола Темелкоски 08,00 5 (пет) F
5 Тони Јаковчески     03,00 5 (пет) F
6 Дејан Спасов   01,00 5 (пет) F
7        
8      
9        
10      
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

19.09.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски