Испит, ВОВЕД, 29.06. и 30.07.2020

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

ВОВЕД

ВО СВЕТОТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме Вкупно бодови Оценка
1 Благоја Атанасоски 100 10 (десет) A
2 Дамјан Трпкоски 98,00 10 (десет) A
3 Андреј Ивановски 89,00 9 (девет) B
4 Наум Стојаноски 88,00 9 (девет) B
5 Христијан Ѓошев 88,00 9 (девет) B
6 Благоја Илиевски 81,00 9 (девет) B
7 Благојче Трошевски 78,00 8 (осум) C
8 Димитар Маркоски 67,00 7 (седум) D
9      
10      
11
12    
13
14
15
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

29.06. и 30.07.2020                                                         П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски