Испит, Грчки 1, 01.02.2013

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1

И С П И Т

 

Бр. Презиме и име         Вкупно Оценка
1 Трпевски Божин 98,00 10 (десет) А
2 Петковски Петар   93,00 10 (десет) А
3 Кузмановски Тони     93,00 10 (десет) А
4 Јанков Трајче   91,00 10 (десет) А
5 Јанковски Стефан   91,00 10 (десет) А
6 Милчевски Славјан 88,00 9 (девет) B
7 Милошевски Александар     85,00 9 (девет) B
8 Најдовски Александар     82,71 9 (девет) B
9 Пејковски Жарко     79,86 8 (осум) C
10 Игновски Љубомир     75,02 8 (осум) C
11 Петковски Наум     73,64 8 (осум) C
12 Несторовски Дарко     73,11 8 (осум) C
13 Ѓориѓ Далибор 69,38 7 (седум) D
14 Јовановски Кристијан 12,86 5 (пет) F
15 Силев Љупчо 5,47 5 (пет) F
16 Ристески Благоја 00,00 5 (пет) F
17

 

Ø  / нема право на испит, заради неизработени вежби !

Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

1.02.2013                                                                     П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски