Испит, ГРЧКИ 1, 02.02.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Александар Мандоски         100 10 (десет) A
2 Стефан Локардов         99,72 10 (десет) A
3 Марјан Нешевски         99,57 10 (десет) A
4 Кирил Чороловски         93,00 10 (десет) A
5 Ѓоко Смуткоски         90,12 10 (десет) A
6 Стефан Ангеловски         83,83 9 (девет) B
7 Даниел Ѓоргиев         78,77 8 (осум) C
8 Александар Беќарски         78,00 8 (осум) C
9 Мартин Андреоски         78,00 8 (осум) C
10 Ненад Јованов         77,00 8 (осум) C
11 Николче Неделковски         56,00 6 (шест) E
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!
 

02.02.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски