Испит, ГРЧКИ 1, 20.06.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 1
И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Костантин Сековски   90,23 10 (десет) A
2        
3      
4      
5      
6      
7      
8        
9
10
11
12
13
14      
15    
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

20.06.2019                                                                    П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски