Испит, ГРЧКИ 2, 06.02.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Бојан Петровски         08,00 5 (пет) E
2 Мартин Андреоски         06,00 5 (пет) E
3 Николче Неделковски         05,00 5 (пет) E
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

06.02.2019                                                                      П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски