Испит, ГРЧКИ 2, 13.09. 2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Методи Џунов   100 10 (десет) A
2 Давор Ивановски   66,00 7 (седум) D
3 Дејан Спасов 13,00 5 (пет) F
4 Никола Темелкоски 08,00 5 (пет) F
5 Илија Цикарски 00,00 5 (пет) F
6 Благоја Петрески   00,00 5 (пет) F
7 Тони Јаковчески 00,00 5 (пет) F
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

13.09.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски