Испит, ГРЧКИ 2, 14.06.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 2
И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Стефан Лакордов         92,75 10 (десет) A
2               Александар Мандоски         90,75 10 (десет) A
3 Дејан Спасов         83,00 9 (девет) B
4 Марјан Нешевски         81,00 9 (девет) B
5 Кирил Чороловски         81,00 9 (девет) B
6 Ѓоко Смуткоски         77,50 8 (осум) C
7 Никола Темелкоски         56,00 6 (шест) E
8 Илија Цикарски         56,00 6 (шест) E
9 Мартин Андреоски         00,00 5 (пет) F
10 Николче Неделковски         00,00 5 (пет) F
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

14.06.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски