Испит, ГРЧКИ 3, 02.02.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3
И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Симеон Здравески         100 10 (десет) A
2 Методи Џунов         95,00 10 (десет) A
3 Стефан Бранковски         92,13 10 (десет) A
4 Благоја Петрески         91,13 10 (десет) A
5 Крсте Атанасов         77,00 8 (осум) C
6 Александар Николовски         66,00 7 (седум) D
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!
 

02.02.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски