Испит, ГРЧКИ 3, 06.02.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 3

И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Стефан Лакордов     100 10 (десет) А
2 Александар Мандоски 100 10 (десет) А
3 Кирил Чороловски 97,50 10 (десет) А
4 Марјан Нешевски     96,00 10 (десет) А
5 Ѓоко Смуткоски     81,00 9 (девет) В
6 Давор Ивановски 19,00 5 (пет) F
7 Тони Јаковчески 10,00 5 (пет) F
8      
9        
10    
11    
12  
13
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

06.02.2019                                                                      П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски