Испит, ГРЧКИ 4, 20.06.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК 4
И  С  П  И  Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Стефан Лакордов         98,00 10 (десет) A
2 Александар Мандоски         93,00 10 (десет) A
3 Марјан Нешевски         91,00 10 (десет) A
4 Кирил Чороловски         91,00 10 (десет) A
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

20.06.2019                                                                    П р о ф е с о р

                                                                  Проф. д-р Ратомир Грозданоски