Испит, Егзегеза 1, 14.06.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 1

 

  • И   С   П   И   Т
Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Крсте Атанасов 16,00 5 (пет) F
2 Илија Сламков 08,00 5 (пет) F
3 Јане Глигороски 05,00 5 (пет) F
4    
5    
6  
7
8
9      
10    
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  •  

   • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
   • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

   од можните 50!

    

   14.06.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                           Проф. д-р Ратомир Грозданоски