Испит, Егзегеза 1, 18.09.2019

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА 1
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Благоја Петрески 17,00 5 (пет) F
2 Јане Глигороски 07,00 5 (пет) F
3 Тони Јаковчески 07,00 5 (пет) F
4 Илија Сламков   06,00 5 (пет) F
5    
6    
7  
8
9
10  
11
12    
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

18.09.2019                                                                        П р о ф е с о р

                                                                    Проф. д-р Ратомир Грозданоски