Испит, Егзегеза 2, 02.02.2018

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА 2
И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Васил Михајлоски         23,00 5 (пет) F
2 Ѓорѓи Наумоски         22,00 5 (пет) F
3 Александар Николовски         20,00 5 (пет) F
4 Мартин Мрмачовски         16,00 5 (пет) F
5 Андреј Иваноски         15,00 5 (пет) F
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!
 

02.02.2018                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски