Испит, Егзегеза 2, 13.09.2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
ЕГЗЕГЕЗА
2

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Сашо Ванчоски         85,00 9 (девет) B
2 Александар Николовски         19,00 5 (пет) F
3 Емилија Богданоска         16,00 5 (пет) F
4 Симеон Стојанов         15,00 5 (пет) F
5 Ѓорѓи Наумоски         12,00 5 (пет) F
6 Андреј Иваноски         09,00 5 (пет) F
7 Васил Михајлоски         07,00 5 (пет) F
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

13.09.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски