Испит, Егзегеза 2, 20.06.2017

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ
– ЕГЗЕГЕЗА
2

И   С   П   И   Т

Бр. Име и презиме         Вкупно бодови Оценка
1 Александар Николовски   24,00 5 (пет) F
2 Петар Кабранов   24,00 5 (пет) F
3 Сашо Ванчоски   21,00 5 (пет) F
4 Ѓорѓи Наумоски   12,00 5 (пет) F
5 Симеон Стојанов   11,00 5 (пет) F
6  
7    
8  
9    
10  
11    
12
13    
14  
15  
16
17

 

  • / нема право на испит, заради неизработени вежби !
  • Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

20.06.2017                                                                                     П р о ф е с о р

                                                                                        Проф. д-р Ратомир Грозданоски