Испит, Егзегеза 2, 26.01.2012

Проф. д-р Ратомир Грозданоски

И    С    П    И   Т

СВЕТО ПИСМО НА НОВИОТ ЗАВЕТ

ЕГЗЕГЕЗА  2

 

Бр. Име и презиме Предавања Вежби Вкупно Испит Вкупно Оцена
1 Стевковски Валентино 24 26 50 21,00 00,00 5 (пет)
2 Црневски Сашко 24 26 50 21,00 00,00 5 (пет)
3 Чукниев Виктор 24 26 50 21,00 00,00 5 (пет)
4      
5      
6      
7    
8    
9  
10      
11  
12  
13
14
15
16
17
18
19

 

Ø  / нема право на испит, заради неизработени вежби !

Ø Оценувањето започнува по освоени најмалку 26 бода,

од можните 50!

 

 

Датум:                                                                                                                    Професор:

26.01.2012                                                                                      Д-р Ратомир Грозданоски